Blog

  • elearning-nepal_748.png

    शिक्षामा प्रविधि

    आजकल प्रबिधिको प्रयोग प्राय जस्तो जुनैसुकै ठाउँमा भएको पाइन्छ । कम्प्युटरले धेरै नै कुराहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ । धेरै अगाडी ८/९/१० क्लासमा मात्र...

  • download-nepali-fonts_619.png

    Download Nepali Fonts Pack

    Nepali fonts are used to write Nepali & Hindi. It is very hard to find Nepali fonts online with packaged file. We have listed few fonts to down...